آلبوم ها

 

   

آلبوم به سرش زده باد - شمس لنگرودی

   

روی 1

روی 2

...نه نمی توانم

به سرش زده باد

تو نيامدی

   
   

 

آلبوم تنها، رویـا، خورشید 

         

 

ميتوانيد شش قطعه از نوزده قطعه اين آلبوم را بشنويد :

ردپای نور

صبح که ميشود

سلام بر تو

به او بگوئيد

وسعت من

تنها، رويـا، خورشيد

 

آلبوم دیگه نمی خوام 

ديگه نمي خوام

دل

باورم کن

Baham Bekhounim Cover

با هم بخونیم

افسونگر

بارون

بارون - بدون کلام

مسافر

مسافر - بدون کلام

   
   

            

آلبوم صدای شاعر - علیرضا قزوه

 

   

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

   

Persian Album Cover

ایران - 1384

01