نمونه هایی از شعر و ترانه

   
  :  آلبوم مترسک  
   
باور ریزش برگ
بی عبور
چهار شنبه سوری
  مترسک
  رویای بی ستاره
  ترانه شو
   
  : آلبوم شعر نفس گير  
   
  جای پای سخنی خالی بود
   
  : آلبوم برکت  
   
  پرنده
   
  -----------------
   
دهانم را بستند
آزادی
ایران 1
ایران 2
مادر
پدر
رابین بوق1
رابین بوق 2
شیراز
در باورم نبود
هراس
سقف
  نوبهار
   
  -----------------
 
:منصور ميرباذل
برای مزدا شاهانی
   
 
:کريم رجب زاده
برای مزدا شاهانی